Robert Simkins

Llywydd Grŵp

 

Ebost: robert.simkins@uwtsd.ac.uk 

Facebook: Rob Simkins Pres

Twitter: @RobSimkinsPres

Instagram: wolfietsd

 

Shwmae bawb!  Fy enw i yw Rob a fi yw Llywydd y Grŵp yn 2018-19. Mae'r Swyddogion i gyd gerllaw i sicrhau y cewch chi’r amser gorau posib yma yn PCYDDS, o Lundain i Lambed ac ym mhobman rhyngddynt!  Rydyn ni’n cynnig cyfleoedd a chyngor i bawb yn yr Undeb, waeth pwy ydych chi, ble rydych chi a beth rydych chi'n ei astudio, felly cyfranogwch a gwnewch y mwyaf o'ch cyfnod yma. Rydyn ni’n edrych ymlaen at gwrdd â chymaint ohonoch â phosib!

Becky Ricketts

Llywydd Campws Caerfyrddin

 

Ebost: becky.ricketts@uwtsd.ac.uk

Facebook: Becky Ricketts Pres

Twitter: @becky_lou05

Instagram: @becky_lou05

 

Helo bawb, Becky ydw i, a fi yw Llywydd Campws Caerfyrddin eleni! Dwi’n edrych ymlaen yn fawr at gwrdd â chi yn ystod y Glas a gweddill eleni, ac eich helpu chi i wneud y mwyaf o fywyd yn y Brifysgol! Dwi gerllaw i’ch cynrychioli CHI, i sicrhau y cewch chi bopeth rydych chi am ei gael yn y Brifysgol. Os oes gennych chi syniad am gymdeithas newydd, problem gyda’ch cwrs neu os ydych chi am sgwrsio, dwi gerllaw i helpu. Gallwch chi hefyd gymryd rhan yn yr hyn rydyn ni’n ei wneud gydol y flwyddyn - eich syniadau chi sy’n ffurfio’n gwaith. Gwela i chi i gyd o gwmpas y campws ac mae croeso i chi alw heibio a dweud helo!

Josh Whale

Llywydd Campws Llambed

 

Ebost: josh.whale@uwtsd.ac.uk

Facebook: Josh Lampeter Pres

Twitter: @pres_whale

Instagram: Lampeter Officer

 

Helo! Josh ydw i a fi yw Llywydd Campws Llambed eleni. Dwi yma i gynrychioli myfyrwyr a helpu i sicrhau bod myfyrwyr yn cael y profiad gorau posib yn y Brifysgol! Rhan o fy swydd yw hybu llesiant iach a rhoi cymorth i fyfyrwyr pan fydd ei angen. Rydyn ni am ymgysylltu mwy â'n campysau hyfryd eraill eleni, felly cadwch lygad allan am ddigwyddiadau yn PCYDDS a chyfranogwch! Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu adborth, mae gen i bolisi drws agored, felly mae croeso i chi alw heibio! Os na fydda i yn y swyddfa, anfonwch e-bost a bydda i’n ymateb cyn gynted â phosib.

Charlie Jones

Llywydd Campws Abertawe

 

Ebost: charlie.jones@uwtsd.ac.uk

Facebook: Charlie Jones Pres 

Twitter: @TSDSUSwansea

 

Helo, Charlie ydw i, Llywydd Campws Abertawe. Dwi i yma i gefnogi, cynrychioli ac ysbrydoli myfyrwyr. Dwi am sicrhau y cewch chi’r profiad gorau posib fel myfyrwyr yn ystod eich cyfnod yn PCYDDS. Rhowch wybod i mi os bydd angen unrhyw beth neu os ydych chi am ddod draw i gael sgwrs. Dwi ar gael drwy’r amser a bydda i gerllaw pan fydd angen. Fy amcan yw rhoi mwy o lais i fyfyrwyr yn yr hyn sy'n digwydd o ran profiad myfyrwyr, a rhoi cyfle iddyn nhw gyfranogi'n well yn Undeb y Myfyrwyr.

CSS Dump