Hwdi’r Brifysgol

 

Cefnogwch waith Undeb y Myfyrwyr wrth edrych yn ffasiynol gyda Hwdis y Brifysgol.

 

£20 • XS - XL

Llwyd

Grey

 

Du

Back

 

Yn edrych yn dda ac yn gwneud lles.

Mae ein hwdis yn edrych yn dda ac yn gwneud lles hefyd - maen nhw wedi'u gwneud o gotwm â thystysgrif Masnach Deg, ond beth yn union mae hon yn ei olygu?

Wel, mae mwy iddi na dim ond label. Mae bod â thystysgrif Masnach Deg yn golygu addo pris teg i'r ffermwyr a'r gweithwyr, sy'n cynnwys Pris Isafswm Masnach Deg a phremiwm ychwanegol Masnach Deg, sy'n caniatáu buddsoddiad yn eu busnes neu mewn prosiectau yn y gymuned leol. Mae'n golygu gwarchod hawliau gweithwyr a'r amgylchedd hefyd.

Pan fyddwch chi'n prynu ein hwdis, byddwch chi'n cefnogi ffermwyr a gweithwyr yn India.

Ar gael o’r eich UM

TSDSU

Mount Pleasant Gampus,
Abertawe, SA1 6ED

TSDSU

Gampws Caerfyrddin,
Ffordd y Coleg, SA31 3EP

TSDSU

Campus Llambed,
Stryd y Coleg, SA48 7ED

Footer

Instagram

Copy of Footer

Code Dump

CCS Dump