Hwdis Sip Cotwm Organig Masnach Deg Neillryw 2017

 

Mae ein hwdis yn edrych yn dda ac yn gwneud lles hefyd - maen nhw wedi'u gwneud o gotwm â thystysgrif Masnach Deg, ond beth yn union mae hon yn ei olygu?

 

Wel, mae mwy iddi na dim ond label. Mae bod â thystysgrif Masnach Deg yn golygu addo pris teg i'r ffermwyr a'r gweithwyr, sy'n cynnwys Pris Isafswm Masnach Deg a phremiwm ychwanegol Masnach Deg, sy'n caniatáu buddsoddiad yn eu busnes neu mewn prosiectau yn y gymuned leol. Mae'n golygu gwarchod hawliau gweithwyr a'r amgylchedd hefyd.

 

Pan fyddwch chi'n prynu ein hwdis, byddwch chi'n cefnogi ffermwyr a gweithwyr yn India. Cewch wybod mwy am ein cyflenwr, Epona, yma: 

 

Epona

 

 

 

Cost yr hwdis yw £30 yr un ac maen nhw ar gael mewn du a llwyd ac ym meintiau XS, S, M, L ac XL. Ar gael o’r eich Undeb Myfyrwyr.

 

Eich Undeb Myfyrwyr (Abertawe)
Mount Pleasant Gampws, Abertawe, SA1 6ED

 

Eich Undeb Myfyrwyr (Caerfyrddin)
Gampws Caerfyrddin, Ffordd y Coleg, SA31 3EP

 

Eich Undeb Myfyrwyr (Llambed)
Gampws Llambed, Stryd y Coleg, SA48 7ED

 

Mae ein hwdis ar gael nawr ar-lein i'w danfon at eich cartref

 

 

 

Dewiswch eich maint a'ch lliw isod a phrynwch ef gyda PayPal.

Sylwch y caiff ffi gludo ei hychwanegu at bob archeb ar-lein.

 

Colour
Size

 

A diolch yn fawr iawn i Dafydd, Kat, James, Natasha, Aidan a Joe am fodelu. Nhw yw rhai o Artistiaid Preswyl Coleg Celf PCYDDS Abertawe. I ni, byddan nhw'n Fodelau Preswyl am byth.

 

 

Footer

Instagram