Gwirfoddolwyr etholedig yw swyddogion rhan amser, sy'n ymgyrchu gyda myfyrwyr ac yn eu cynrychioli wrth iddynt astudio.
 
Mae cyfrifoldebau penodol gan bob safle ac mae’r holl swyddogion rhan amser yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd gyda’r grwpiau y maent yn eu cynrychioli, yn ogystal â chynnal ymgyrchoedd, llunio polisïau’r undeb a dwyn y swyddogion llawn amser i gyfrif.
 
Defnyddiwch y tabiau ar y chwith i ffiltro drwy'r SRhA ar sail campws
 
 
 
 
 

Footer

Instagram

Copy of Footer

Code Dump

CCS Dump