Get Involved

 

Gwobrau Undeb y Myfyrwyr 2019

 

Helpwch ni i ganfod a dathlu rhagoriaeth yn PCyDDS drwy enwebu rhywun ar gyfer pob un o’r categorïau a restrir isod.

 

Estynnir gwahoddiad i’r enwebeion hynny sy’n cyrraedd y rhestr fer i ddigwyddiadau gwobrwyo tua diwedd Mai, lle caiff yr enillwyr eu cyhoeddi. 

 

 

Get Involved
Get Involved
Get Involved

 

Pwy fyddwch chi’n pleidleisio drostyn nhw?

Cliciwch ar gampws isod i gychwyn

Categorïau Campws

 

Abertawe

 

 

Aelod Staff Academaidd y Flwyddyn


Aelod Staff Anacademaidd y Flwyddyn


Swyddog Rhan Amser y Flwyddyn


Pwnc y Flwyddyn


Cynrychiolydd Academaidd y Flwyddyn


Adran Anacademaidd y Flwyddyn


Cyfraniad Aruthrol at Gynaladwyedd


Hyrwyddwr Adborth


Gwobr Myfyrwyr Ysbrydoledig


Goruchwyliwr Prosiect / Traethawd Estynedig Gorau


Clwb Chwaraeon y Flwyddyn:


Cymdeithas y Flwyddyn


Gwirfoddolwr y Flwyddyn


Gwobr RAG


Chwaraewr y Flwyddyn


Unigolyn Cymdeithas y Flwyddyn


Y Tîm sydd wedi Gwella Fwyaf yn ystod y Flwyddyn


Tîm Cwpan Her 2019


Gwobr Goffa Dominic Newton

Categorïau Campws

 

Caerfyrddin

 

 

Aelod Staff Academaidd y Flwyddyn


Aelod Staff Anacademaidd y Flwyddyn


Swyddog Rhan Amser y Flwyddyn


Pwnc y Flwyddyn


Cynrychiolydd Academaidd y Flwyddyn


Adran Anacademaidd y Flwyddyn


Cyfraniad Aruthrol at Gynaladwyedd


Gwobr Myfyrwyr Ysbrydoledig


Gwirfoddolwr y Flwyddyn


Clwb Chwaraeon y Flwyddyn


Cymdeithas y Flwyddyn


Gwobr RAG


Chwaraewr y Flwyddyn


Unigolyn Cymdeithas y Flwyddyn


Y Tîm sydd wedi Gwella Fwyaf yn ystod y Flwyddyn


Tîm Cwpan Her 2019


Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn

Categorïau Campws

 

Llambed

 

 

Aelod Staff Academaidd y Flwyddyn


Aelod Staff Anacademaidd y Flwyddyn


Swyddog Rhan Amser y Flwyddyn


Pwnc y Flwyddyn


Cynrychiolydd Academaidd y Flwyddyn


Adran Anacademaidd y Flwyddyn


Cyfraniad Aruthrol at Gynaladwyedd


Hyrwyddwr Adborth


Gwobr Lesley Charman


Gwobr Myfyrwyr Ysbrydoledig


Goruchwyliwr Prosiect / Traethawd Estynedig Gorau


Clwb Chwaraeon y Flwyddyn


Cymdeithas y Flwyddyn


Tlws Coffa Belinda


Gwirfoddolwr y Flwyddyn


Gwobr RAG


Chwaraewr y Flwyddyn


Unigolyn Cymdeithas y Flwyddyn

back to TSDSU
CSS (SLA)

 

Abertawe

 01792 482 100
UMYDDS, Llys Glas, 1 Heol Alexandra, Abertawe, SA1 5AL

 

Caerfyrddin

01267 676 876
TSDSU, College Road, Carmarthen, SA31 3EP

 

Llambed

01570 422 619
TSDSU, College Street, Lampeter, SA48 7ED